Prövning av gymnasiebetyg - anmälan

LÄS MER

Prövning

Prövning görs på hela kursen. Betalning ska ha gjorts innan böcker med mera lämnas ut. Rektor utser en prövande lärare och meddelar beslutet till expeditionen. Expeditionen meddelar elevens studiehandledare och eleven.

Efter att sökande fått besked om prövande lärare har sökande 10 skoldagar på sig att ta kontakt med tilldelad lärare. Om deadline passeras kan nästa ansökningsdatum bli aktuellt.

Efter prövningen betygsätter läraren eleven.

Stopptider och prövningsperioder

  • 31 maj - beslut på ansökan före sommarlovet. Prövningen påbörjas i augusti/september.
  • 15 september - beslut senast 30 september. prövningen påbörjas i oktober.
  • Vecka 43 - beslut senast vecka 46. Prövningen påbörjas i januari.
  • Vecka 9 - beslut senast vecka 12. Prövningen påbörjas i april.

Avgift

Elever på Ådalsskolan i Kramfors, som fått betyget F på någon kurs, har möjlighet att göra prövning kostnadsfritt, vid ett tillfälle, så länge de är inskrivna i skolan och om kursen finns i skolans utbud. Prövning görs på hela kursen.

Avgiften för prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Bankgiro 5472-5395. Ange "Ådalsskolan, konto: 3276-2311-45000-650-26500" på inbetalningen.

Anmälan

Om du inte kan göra anmälan via e-tjänsten kan du ta kontakt med Studie- och yrkesvägledaren för att få en blankett.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa