Prövning av gymnasiebetyg - anmälan

LÄS MER

Anmälan till prövning skall ske senast sex veckor före prövningen. Prövning görs på hela kursen. Betalning ska ha gjorts innan böcker med mera lämnas ut.

Rektor förmedlar kontakten till lärare som ansvarar för prövningen. Läraren tar sedan kontakt med eleven och bestämmer tidpunkt med mera.

Efter prövningen betygsätter läraren eleven. 

Om du inte kan göra prövningen via e-tjänsten kan du ta kontakt med Studie- och yrkesvägledaren för att få en blankett.

Avgift

Avgiften för prövning är 500 kr. Avgiften betalas till Bankgiro 5472-5395. Ange "Ådalsskolan, konto: 339-32911-450" på inbetalningen.

För elev inskriven i gymnasieskolan är prövningen kostnadsfri.

 

Frågor om tjänsten

Carola Renman
carola.renman@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa