Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Ansökan

För att kunna behandla ansökan krävs att legitimerad läkare fyllt i läkarintyg samt att ett välliknande foto i passfotoformat och namnteckning bifogas. Du som ansöker måste också vara skriven i Kramfors kommun. Om du inte kan använda denna e-tjänst finns en ansökningsblankett att hämta genom att klicka på den grå knappen "Hämta blanketter".

Ansökan består av:

  • Bilaga med ert foto och er namnteckning.
  • Läkarintyg som måste fyllas i av legitimerad läkare via separat e-tjänst eller blankett.
  • Själva ansökan om parkeringstillstånd som görs via e-tjänsten eller på blankett

Blanketter skickats till:
Kramfors kommun
Samhällsavdelningen, Karin Lindberg
872 80 Kramfors

Du kan läsa mer om parkeringstillstånd på kramfors.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Läkarintyg
  • Bilaga med foto och namnteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa