Interpellation eller enkel fråga - skicka in

Nedan visas statistik för e-tjänsten Interpellation eller enkel fråga - skicka in.

Antal ärenden per vecka



Användarnöjdhet per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)