Interpellation eller enkel fråga - skicka in

Nedan visas statistik för e-tjänsten Interpellation eller enkel fråga - skicka in.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)