Separeringstoalett/torrtoalett och kompostering av latrin - anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Separeringstoalett/torrtoalett och kompostering av latrin - anmälan.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)