Vatten- och avfallsabonnemang - anmälan om ägarbyte

Nedan visas statistik för e-tjänsten Vatten- och avfallsabonnemang - anmälan om ägarbyte.

Antal ärenden per vecka



Användarnöjdhet per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)