Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet (DHR) - ansökan om bidrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet (DHR) - ansökan om bidrag.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)