Företrädesrätt till återanställning - begäran

Nedan visas statistik för e-tjänsten Företrädesrätt till återanställning - begäran.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)