Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)