Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning

Nedan visas statistik för e-tjänsten Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning.

Antal ärenden per vecka



Användarnöjdhet per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)