Folkpensionärsföreningar / handikapporganisationer - ansökan om kommunalt bidrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Folkpensionärsföreningar / handikapporganisationer - ansökan om kommunalt bidrag.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Användarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)