Folkpensionärsföreningar / handikapporganisationer - ansökan om kommunalt bidrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Folkpensionärsföreningar / handikapporganisationer - ansökan om kommunalt bidrag.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)