Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

Nedan visas statistik för e-tjänsten Komplementbyggnad - ansökan om bygglov.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)