Resetillägg gymnasiet - ansökan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Resetillägg gymnasiet - ansökan.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)